I URODZINY KLUBU – Dzień Czwarty – Giza 25.06.2017